Γυάλινος σωλήνας βάζου

Γυάλινος σωλήνας βάζου για φυτά που χρειάζονται νερό. 
Προσαρμόζεται ιδανικά στις οπές των βάζων.  

2,00 €